dữ liệu thị trường

tên sản phẩm Công suất dây chuyền sản xuất Các đơn vị thực tế sản xuất (năm trước)
Dính Giấy tự 240 tấn / Tháng 2100 tấn
Foil nhôm Bao bì giấy 60 tấn / Tháng 240 tấn

Xuất khẩu chiếm tỷ lệ: 91% - 100%

Xuất Chế độ: Đã riêng Export License đã xác minh

Thị trường chính Mã số khách hàng Tổng doanh thu Sản phẩm chính
Châu phi 200 40%  In ấn Pape, chăm sóc sức khỏe
Nam Á 150 30% Bao bì giấy, Giấy In ấn
Đông Nam Á 50 10% Giấy in,
Nam Mỹ 50 10% In ấn giấy, chăm sóc sức khỏe
trung Đông 25 5% in ấn Pape 
Trung Mỹ 20 4% Bao bì giấy, Giấy In ấn 
Đại dương 5 1% Chăm sóc sức khỏe


WhatsApp Online Chat !