اطلاعات بازار

نام محصول ظرفیت خط تولید واحد واقعی تولید (سال گذشته)
خود چسب 240 تن / ماه 2100 تن
فویل آلومینیوم کاغذ بسته بندی 60 تن / ماه 240 تن

درصد صادرات: 91٪ - 100٪

حالت صادرات: آیا خود مجوز صادرات تایید شده

بازارهای اصلی شماره مشتری درآمد کل محصول اصلی
افریقا 200 40٪  چاپ پیپ، بهداشت و درمان
آسیای جنوبی 150 30٪ کاغذ بسته بندی، چاپ مقاله
جنوب شرقی آسیا 50 10٪ چاپ مقاله،
آمریکای جنوبی 50 10٪ چاپ مقاله، بهداشت و درمان
شرق میانه 25 چاپ پیپ 
آمریکای مرکزی 20 کاغذ بسته بندی، چاپ مقاله 
اقیانوسیه 5 مراقبت های بهداشتی


WhatsApp Online Chat !