ເຟືອງຕັດກະດາດໄປ Damman KSA

ດາດຫໍ່ PAPER

28MM X6000M CORE 120MM

1088 ກະສວຍ (8 PALLETS)

ດາດຫໍ່ PAPER

30MM X6000M CORE 120MM

1240 ກະສວຍ (10 PALLETS)

ດາດຫໍ່ PAPER

34MM X6000M CORE 120MM

224 ສວຍ (2 PALLETS)

32

31


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Aug-13-2018

WhatsApp Online Chat !