Damman ಕೆಎಸ್ಎ ಮಾಡಲು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ಪೇಪರ್

ಹುಲ್ಲು ಸುತ್ತುವ ಕಾಗದವನ್ನು

28mm X6000M ಕೋರ್ 120mm

1088 ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತರಲು (8 ಹಲಗೆಗಳ)

ಹುಲ್ಲು ಸುತ್ತುವ ಕಾಗದವನ್ನು

30MM X6000M ಕೋರ್ 120mm

1240 ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತರಲು (10 ಹಲಗೆಗಳ)

ಹುಲ್ಲು ಸುತ್ತುವ ಕಾಗದವನ್ನು

34mm X6000M ಕೋರ್ 120mm

224 ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತರಲು (2 ಹಲಗೆಗಳ)

32

31


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-13-2018

WhatsApp Online Chat !